Quan un client contacta amb nosaltres s’inicia un procés d’estreta relació. Primer ens interessem per les raons que l’han portat a contactar-nos pel nostre servei professional i, si s’escau, aclarim els serveis que oferim per detectar quin s’ajusta millor a les seves necessitats. En la primera entrevista iniciem el diàleg per definir el programa de necessitats i les preferències estètiques, creant el clima de confiança imprescindible per treballar i cooperar amb la màxima transparència. Visitem l’espai a reformar o equipar per conèixer-ne l’entorn, interior i exterior, prendre dades, i posteriorment projectar tenint en compte les premisses existents i les necessitats del client; ambdós aspectes son factors importants en el desenvolupament del projecte i tindran incidència en el resultat.

Un cop definit el programa de necessitats i amb les dades de l’espai, fem les primeres propostes de distribució en planta: és l’avantprojecte, una eina que serveix per valorar, aprofundir i continuar dialogant per definir la solució que s’adapti millor als objectius del client.
Concretada la distribució de la planta, desenvolupem els alçats i les vistes generals, visualitzant-ne el volum; hi introduïm la il·luminació integrant-la a les formes projectades. En els nostres projectes la llum és un factor cuidat especialment, perquè permet versatilitat d’ambients en un mateix espai. Durant l’elaboració del projecte mantenim el diàleg amb el client, participant de les decisions sobre la concreció de les necessitats més especifiques de tots els elements que formaran part de l’interior. Els acabats es trien contemplant sempre tot l’espai d’actuació. Proposem materials, textures i colors, jugant i aplicant amb singular combinació segons les formes creades, per fer el resultat més personal per al client. És el conjunt del projecte.

Confeccionem els pressupostos segons el projecte, considerant les possibilitats econòmiques del client.
Realitzem l’obra o l’equipament planificant el procés d’execució de manera que sigui com més àgil millor, controlant la feina de cada industrial per a una bona execució del projecte.

Consideracions importants en el nostre procés de disseny:

  • innovació de formes
  • constant presència de la funcionalitat
  • màxim aprofitament de l’espai
  • diferents escenes lumíniques
  • combinació de materials i textures de diferents estils
  • rellevància dels colors
  • integració de l’interiorisme i l’arquitectura