reconeixement

REDÓS Centre de Serveis per a la Gent Gran: La Fundació Redós ha promogut l’ampliació i rehabilitació del centre assistencial per a persones grans que gestiona a Sant Pere de Ribes. Aquesta actuació, ha comportat la construcció d’un nou edifici assistencial que alberga 84 places residencials, un centre d’atenció diürna per a 40 persones, i […]