REDÓS Centre de Serveis per a la Gent Gran:

La Fundació Redós ha promogut l’ampliació i rehabilitació del centre assistencial per a persones grans que gestiona a Sant Pere de Ribes.

Aquesta actuació, ha comportat la construcció d’un nou edifici assistencial que alberga 84 places residencials, un centre d’atenció diürna per a 40 persones, i la rehabilitació de l’edifici històric, d’estil modernista, que dona cabuda a una unitat residencial per a 29 persones, el centre de promoció de l’autonomia i vàries sales polivalents, d’esbarjo i despatxos de la Fundació.

Durant tot el procés de construcció, rehabilitació i equipament de les instal·lacions hem comptat amb el suport professional de la Sra. Àngels Hidalgo de la Torre, interiorista.

El seu treball destaca per haver sabut conjugar la funcionalitat amb un disseny càlid i acollidor que permet als usuaris dels serveis gaudir del confort propi d’una llar, la qual cosa conjuga perfectament amb l’atenció centrada en la persona que promou la Fundació.

Des del punt de vista econòmic, estem convençuts que la participació de la Sra. Hidalgo ha estat una peça molt important per assolir els objectius que ens havíem fixat al inici del procés, i que tant hem celebrat al final del mateix, sense haver sobrepassat la despesa prevista.

Sant Pere de Ribes, abril de 2014.

Categoria
Àngels Hidalgo